ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ομηρείας 08
Πληροφορίες: Ειρ. Πλαγερά
Τηλ.:2842340373
email:renaplagera@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα: 19.06.2017
Αριθ. πρωτ.: 6477
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Ιεράπετρα

2. Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
-Βλάση Ελένη του Φιλιπ.
-Χατζημαρκάκη Χρύσα του Κων/νου
-Παπαδάκηs  Μιχαήλ του Γεωρ.
-Καπαράκη Δέσποινα
-Γεωργαλάκης Μανώλης
-Μεταξάκης Γιάννης
-Μαυράκηs Γεώργιοs
-Αθάνατος Νίκος
-Μπινιχάκης Βαγγέλης
-Μαντάλα Δώρα
Βαρδάκης Γεώργιος
-Σακαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Μιχαήλ
-Ρεμεδιάκης Ιωάννης
-Παντελάκης Αλέξανδρος
-Ραπάνης Γεώργιος
-Stromsholm Gunnar
-Βολυράκηs  Μιχαήλ
-Γιακουμάκης Κωνσταντίνος
Προϊστάκης Εμμανουήλ
-Χασάπη – Φρονιμάκη Κυριακή

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 στις 14.00, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 ( 1ος όροφος ), με θέματα:

  1. Διοργάνωση 2ου Φεστιβάλ Τουρισμού στο Δήμο Ιεράπετρας.
  2. Προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Ιεράπετρα κατά τη θερινή περίοδο.
  3. Πρόταση για την ονοματοδοσία πλατείας (πλατεία Μέγα ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ).
  4. Πρόταση για τη κατασκευή προτομής του Μέγα ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ.
  5. Πρόταση για την ανάδειξη του σπιτιού που διανυκτέρευσε ο Μέγας ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑΣ.
  6. Πρόταση για την ονοματοδοσία της παραλιακής πλατείας Ιεράπετρας.
  7. Πρόταση για τη παραμονή των τουριστών – επισκεπτών στη Νήσο Χρυσή μια ( 01 ) ώρα πριν την αναχώρηση των πλοίων της γραμμής Ιεράπετρα – Νήσος Χρυσή από τη πόλη της Ιεράπετρας ή μετά την επιστροφή τους.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού
ΠΑΝΤΑΖΗΣ  Θ. ΑΡΓΥΡΗΣ