ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ομηρείας 08
Πληροφορίες: Ειρ. Πλαγερά
Τηλ.:2842340373
email:renaplagera@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα: 30.06.2017
Αριθ. πρωτ.: 7009
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Ιεράπετρα

2. Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
-Βλάση Ελένη του Φιλιπ.
-Χατζημαρκάκη Χρύσα του Κων/νου
-Παπαδάκηs  Μιχαήλ του Γεωρ.
-Καπαράκη Δέσποινα
-Γεωργαλάκης Μανώλης
-Μεταξάκης Γιάννης
-Μαυράκηs Γεώργιοs
-Αθάνατος Νίκος
-Μπινιχάκης Βαγγέλης
-Μαντάλα Δώρα
-Βαρδάκης Γεώργιος
-Σακαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Μιχαήλ
-Ρεμεδιάκης Ιωάννης
-Παντελάκης Αλέξανδρος
-Ραπάνης Γεώργιος
-Stromsholm Gunnar
-Βολυράκηs  Μιχαήλ
-Γιακουμάκης Κωνσταντίνος
-Προϊστάκης Εμμανουήλ
-Καπετανάκης Μανώλης
-Χασάπη – Φρονιμάκη Κυριακή

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 στις 14.00, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 ( 1ος όροφος ), με θέματα:

  1. Υποβολή προτάσεων για τη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Τουρισμού στο Δήμο Ιεράπετρας.
  2. Πρόταση για την ονοματοδοσία πλατείας (πλατεία Μέγα ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ).

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού
ΠΑΝΤΑΖΗΣ  Θ. ΑΡΓΥΡΗΣ