ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» 3ος όροφος Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340325
Πληροφορίες: Στέλλα Μαράκη
e-mail: s.maraki@ierapetra.gov.gr

Ιεράπετρα 3-9-2015  – Αρ. πρωτ. 01/2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 9 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Θαλάσσια σπορ -(σέρφιγκ ) SERFING στην κάτω παραλία Ιεράπετρας (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1)
  2. Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ σε βραβευμένες ακτές
  3. Γενικά θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα «Γαλάζιων Σημαιών»

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μαστοράκης