ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ιεράπετρα 16/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                Αριθ.Πρωτ.: 8501
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200

Προς
Τακτικά και Αναπληρωματικά
Μέλη Επιτροπής  Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων (όπως πίνακας αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 22η Ιουλίου  2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μάνου Κατράκη.

Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα αναπληρωματικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
Ασπραδάκης Γεώργιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

 1. κ. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
 2. κ. Κοτσιφάκη Μαρία
 3. κ.Προιστάκη Γεώργιο
 4. κ.Γαΐτανάκη Ιωάννη
 5. κ.Τζουμάκα Νικόλαο
 6. κ.Μπλαβογιλάκη Ευάγγελο
 7. κ.Μπινιχάκη Ευάγγελο
 8. κ.Μιχελαράκη Εμμανουήλ
 9. κ.Βουζουνεράκη Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. κ. Ψιμουλάκη Μιχαήλ
 2. κ. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
 3. κ. Βλάσση Ελένη
 4. κ.Μεραμβελιωτάκη Νικόλαο
 5. κ.Περάκη Πέτρο
 6. κ.Βενετσανάκη Στέφανο
 7. κ.Πετασάκη Εμμανουήλ
 8. κ.Παπαΐωάννου Απόστολο
 9. κ.Πυράκη Γεώργιο
 10. κ.Ατζαράκη Μιχάλη