ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  17/03/2023

Αριθμ. πρωτ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Αποδοχή χρηματοδότησης από Περιφέρεια Κρήτης ποσού 370.000,00€ για επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Ιεράπετρας. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
3 Εκπόνηση – σύνταξη μελέτης φωτοσήμανσης αλιευτικού καταφυγίου Γρα Λυγιας Ιεράπετρας. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Εκπονηση – σύνταξη μελέτης  φωτοσημανσης υφαλου κυματοθραυστη προστασιας παραλιακου μετωπου ιεραπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
5 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Γεωργαλάκη στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης