ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:      (28423) 40361

E-mail:  n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ιεράπετρα  11/05/2023

Αριθμ. πρωτ. 6006

   ΠΡΟΣ

Τακτικά Μέλη

Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Ασπραδάκη Γεώργιο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Μαστοράκη  Πέτρο

Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο

Πανταζή Αργύρη

     Αναπληρωματικά μέλη

Αστροπεκάκη Κων/νο

Μπινιχάκη   Ευάγγελο

Πετρά  Αντώνιο

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε στις 15/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Αποδοχή χρηματοδότησης 232.966,86€ από το Υπουργείο Ναυτιλίας για  μελέτες ωρίμανσης της πράξης  «Ανέγερση μουσικού σχολείου Λασιθίου»..(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
4 Εξειδίκευση πίστωσης για «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
5 Εξειδίκευση Πιστώσεων (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
6 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Σ.Α.180091 (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας» Ομάδα 2 (Ηλεκτρικό σάρωθρο πεζού χειριστή).(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
7 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Σ.Α. 180090 (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας» Ομάδα 1 (ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ).(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
8 Έγκριση μετακίνησης οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4934 εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Μεταφορά ρουχισμού).(Εισηγήτρια: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
9  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση προς τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έναντι ανταλλάγματος».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
10 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αναψυκτήριου ΜΙΝΩΣ»(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).
11 Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτήριου στο Δασάκι Κουτσουρά – Απηγανιά.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης