ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη
Βρυγιωνάκη Εμμαν.
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Πανταζή Αργύριο
Βιαννιτάκη Μιχαήλ
Κοτσιφάκη Μαρία

Ιεράπετρα 22-12-2017
Aρ.πρωτ: 15004

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2ο:  Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων λόγω λήξης του οικ. έτους 2017.

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017» (χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα).

Eισηγητές: Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 4ο:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και ΔΚ Ιεράπετρας.

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 Θέμα 5ο :΄Εγκριση  απόδοσης λογ/σμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Κάτω Βίγλι Μακρύ Γιαλού δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο Μινωική ΄Επαυλη.

Eισηγητές: Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 6ο : Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου.

Εισηγητές: Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης

Θέμα 7ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Εισηγητές : Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης

Θέμα 8οΕγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν.Φωκά»(κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής: Μανος Λουτσέτης