ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 26110
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Μαστοράκη Πέτρο
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Πετρά Αντώνιο
Πανταζή Αργύρη

Αναπληρωματικά μέλη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Αγγελάκη Γεώργιο
Σαρρή Παναγιώτη

Ιεράπετρα 30-07-2020
Aρ.πρωτ: 9087

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020).

γ) την με αρ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση  της Οικ. Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας στις  3 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την “Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού” & Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 2οΕγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου) κατακύρωση σύμβασης.

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την υλοποίηση της πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής : Γ. Ψαρρός

Θέμα 4ο: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη διεκπεραίωση εργασιών στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών που αφορούν σε ακίνητα του Δήμου Ιεράπετρας.

Εισηγητής : Μαρία Πετράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο” (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).

Εισηγητής : Γ. Βαρδάκης

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την “Κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Ιεράπετρας στη θέση Πλατιά Όψη, του Δήμου Ιεράπετρας” (κατακύρωση σύμβασης).

Εισηγητής : Γ. Βαρδάκης