ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 27-10-2017
Aρ.πρωτ: 12375

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 31η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017».

Θέμα 2ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  «Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016-Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων».

Θέμα 3ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Ιεράπετρας»(κατακύρωση σύμβασης).

 Θέμα 4ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Μ. Γιαλού προμήθεια ανταλλακτικών-εξοπλισμού» (κατακύρωση σύμβασης).

Θέμα 5ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση ζημιών στην ΤΚ Μαλλών» (κατακύρωση σύμβασης).

 Θέμα 6ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Μ. Γιαλού».

Θέμα 7ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη» (κατακύρωση σύμβασης).

Θέμα 8ο: ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για  την εκτέλεση του έργου «Επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης»

Θέμα 9ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου “Διαμόρφωση Δημοτικών κτιρίων»

Θέμα 10ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,21€ για την ηλεκτροδότηση γηπέδου 5Χ5 Παχείας ΄Αμμου.