Πρόσκληση για δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 04-07-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 03/07/2013
Αρ. Πρωτ 9340

 

Πρόσκληση (No 9340/03-07-2013) για δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 4-7-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την  προμήθεια ειδών καθαριότητας Υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δομών της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ιεράπετρας.
Εισηγητής: κ Πετράκη Μαρία

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr