Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 09-07-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 05/07/2013
Αρ. Πρωτ 9528

 

Πρόσκληση (No 9528/05-07-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 9-7-2013, ημέρα  Tρίτη και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την  προμήθεια  εξοπλισμού ειδικών σχολείων(2ο υποέργο Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Γυμναστικής και  εξοπλισμού Εργαστηρίων)
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την  προμήθεια  εξοπλισμού ειδικών σχολείων(3ο υποέργο Προμήθεια επίπλων και παιδαγωγικού υλικού).
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας   για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
Εισηγητής:κ Πετράκη Μαρία

Θέμα 4ο: Έγκριση πάγιας προκαταβολής  προέδρων  κοινοτήτων
Εισηγητής: κ.  Φανουράκη Μαρίνα

Θέμα 5ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2013.
Εισηγητής: κ Φανουράκη Μαρίνα

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr