Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 9-8-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 02/08/2013
Αρ. Πρωτ 10830

 

Πρόσκληση (No 10830/02-08-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 9-8-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση  κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εμβαδού 30τμ.
Εισηγητής: κ  Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 2ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για  τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης με αντάλλαγμα δυο τμημάτων αιγιαλού στη νήσο Χρυσή για τοποθέτηση  και λειτουργία δυο τροχήλατων καντινών αντίστοιχα.
Εισηγητής: κ  Φραντζεσκάκη Μαρία

Θέμα 3ο :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Δρυγιές Τοπικής Κοινότητας  Ανατολής
Εισηγητής: κ  Κανακάρη Ελένη

Θέμα 4ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την προμήθεια και τοποθέτηση  συστήματος χλωρίωσης σε δεξαμενή ύδρευσης.
Εισηγητής: κ.Πετράκη Μαρία

Θέμα 5ο:  Νομική εκπροσώπηση του κ. Καλατζάκη Θεοδόση πρώην Δημάρχου Μακρύ Γιαλού ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος.
Εισηγητής: κ Σφακιανάκης Νικόλαος

Θέμα 6ο: ΄Εκθεση καταγραφής περιουσίας αποσπασθεισών τοπικών Κοινοτήτων (ΠΔ 105/2011) Πεύκων-Περβολακίων-Λιθινών-Χρυσοπηγής
Εισηγητής: Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 7ο:  Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2012.
Εισηγητής :Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 8ο: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας
Εισηγητής :Μαρία Φραντζεσκάκη

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr