Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 24-09-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 20/09/2013
Αρ. Πρωτ 13149 / 20-9-2013

 

Πρόσκληση (No 13149 / 20-9-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 24-9-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Νομική εκπροσώπηση κ. Θεοδόση Καλαντζάκη πρώην Δημάρχου Μακρύ Γιαλού ενώπιον του τριμελούς Πλημελιοδικείου Λασιθίου κατηγορούμενου για παράβαση καθήκοντος.
Εισηγητής:κ Ν.Σφακιανάκης

Θέμα 2ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κεντρικών δρόμων πόλης Ιεράπετρας και κατασκευή ποδηλατοδρόμου».
Εισηγητής: Γεώργιος Βαρδάκης

Θέμα 3ο΄ :: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Αη Γιάννη (Αγ. Στέφανος) έως δίκτυα ύδρευσης Μακρύ Γιαλού
Εισηγητής: Γεώργιος Βαρδάκης

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Επισκευή Δημ. Σχολείου Κουτσουρά.
Εισηγητής:κ Γεώργιος Βαρδάκης

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Επισκευή παλιού Δημ. σχολείου Σταυροχωρίου για πολιτιστικές εκδηλώσεις» .
Εισηγητής:κ Γεώργιος Βαρδάκης

Θέμα 6ο: Συμμετοχή της υπαλλήλου Τσικαλουδάκη Θεονύμφης σε σεμινάριο του ΙΝΕΠ.
Εισηγητής :κ. Περάκη Αναστασία

Θέμα 7ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού έτους 2013.

Θέμα 8ο: Εγκριση πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων
Εισηγητής: κ. Φανουράκη Μαρίνα

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

 

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr