Πρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 22-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 18/11/2013
Αρ. Πρωτ 16160

 

Πρόσκληση (No 16160/ 18-11-2013) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 22-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: «Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Γδοχίων ,Μουρνιών Μύθων. Εισηγητής :κ. Γ.Καροφυλάκης

Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κεντρικών δρόμων πόλης Ιεράπετρας και κατασκευή ποδηλατοδρόμου».
Εισηγητής:κ. Ψαρρός

Θέμα 3ο: «Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγίου Ιωάννη,Σχινοκαψάλων και  Ορεινού Δ.Ιεράπετρας  .
Εισηγητής:κ. Ευάγγελος Βαρδάκης

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Αη Γιάννη(Αγιος Στέφανος)έως δίκτυο ύδρευσης Μακρύ Γιαλού.
Εισηγητής:κ  Γ.Βαρδάκης

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος .
Εισηγητής : Λ.Δραγασάκης

Θέμα 6ο Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος .
Εισηγητής : Λ.Δραγασάκης

Θέμα 7ο:  ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη και  διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμος Ιεράπετρας
Εισηγητής:κ. Λ.Δραγασάκης

Θέμα 8ο: Απευθείας ανάθεση φακέλου   σύνταξης μελέτης Εξοικονόμηση ενέργειας Ιεράπετρας – Μελέτη Εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας».
Εισηγητής:κ   Δραγασάκης Λευτέρης

Θέμα 9ο:΄Ασκηση ή μη  αίτησης ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εισηγητής :Νικ. Σφακιανάκης

Θέμα 10ο:Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ του Δήμου Ιεράπετρας.
Εισηγητής :Μαρία Φραντζεσκάκη

Θέμα 11ο:Συμμετοχή της υπαλλήλου Στεφανάκη Καλλιόπης σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝΕΠ από 25-11 έως29-11-2013
Εισηγητής :Μαρία Φραντζεσκάκη

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

 

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας - Οικονομική Επιτροπή
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή - amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 28423-40371 & Fax: 28420-23999
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr