ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σας προσκαλούμε, στις 23 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. σε Διά περιφοράς Συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια ξύλινων βιβλιοθηκών στο Α Λύκειο Ιεράπετρας.

 

Θέμα 2ο:Αίτηση από  2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος για διοργάνωση εκδήλωσης από το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου

 

Θέμα 3ο:Αίτηση από  Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος για θεατρικές πρόβες του Συλλόγου.

 

Θέμα 4ο:Αίτηση από  θεατρική Ομάδα Β Λυκείου Ιεράπετρας παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος για θεατρικές πρόβες της Ομάδας.