ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 20-02-2017
Αριθ. Πρωτ: 39

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.

Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου Μαρία
Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Γερακιανάκη Εμμανουήλ
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Μανουσάκης Θεόδωρος
Μιχαήλ Χρήστος
Καββουσανάκη Μαρία
Πετράκης Εμμανουήλ
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Σαρικλάκης Γεώργιος
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνης Γεώργιος
Χαμηλάκη Δήμητρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  την 24η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 π.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων, στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31 με  θέματα:

  1. Αίτηση Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας παραχώρησης χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ /3ου Γυμνασίου για Γενική Συνέλευση και Εκλογές.
  2. Έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστων υλικών Α Γενικού Λυκείου  και ΕΠΑΛ Ιεράπετρας.
  3. Χρηματοδότηση σχολικών Μονάδων.

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ