ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 18-07-2016
Αριθ. Πρωτ: 143

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.

Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου Μαρία
Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Γερακιανάκη Εμμανουήλ
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Μανουσάκης Θεόδωρος
Μιχαήλ Χρήστος
Καββουσανάκη Μαρία
Πετράκης Εμμανουήλ
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Σαρικλάκης Γεώργιος
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνης Γεώργιος
Αιβαλιώτη Βασίλειος

10η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  την 22  του μηνός Ιουλίου έτους 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 8.00 π.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων, του 1ου ορόφου του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31 με  μοναδικό θέμα συζήτησης το παρακάτω:

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης  1ου Γυμνασίου   Ιεράπετρας  στο  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου, για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής παράστασης «Οδός αναμνήσεων» στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΥΡΒΕΙΑ 2016»

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ