ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 15-01-2016
Αριθ. πρωτ. : 2 

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο:2842340364

Προς
Κονταξάκη Σοφία
Ραπάνη Φωτεινή
Αιβαλιώτη Βασίλειο
Ορφανουδάκη Κων/νο
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Παπαιωάννου Απόστολο
Τσίτσο Άρη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει τη Τετάρτη 20/01/2016 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου του 7ο Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου Σχολείου.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης του αμφιθεάτρου του   1ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου Σχολείου.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας του   6ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας στο Κεντρί στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου Σχολείου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας του   2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οικείου Σχολείου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Καβουσίου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου για πραγματοποίηση μαθημάτων φυσικής αγωγής και παραδοσιακών χορών.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας αμφιθεάτρου του Γυμνασίου Κουτσουρά στην Ομάδα Πρωτοβουλίας Μακρύ Γιαλού για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας.

Θέμα 8ο Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος στο Σύλλογο εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Λασιθίου για την κοπή πίτας.

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος   στην ομάδα διοργάνωσης του κρυμμένου θησαυρού.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας