ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ιεράπετρα 26-05-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Αριθ. πρωτ. :   27                                        

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προς

Τους κ. κ. Κονταξάκη Σοφία

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη                                       Ραπάνη Φωτεινή

Ταχ.Κώδικας: 72 200                                                  Αιβαλιώτη Βασίλειο

Πληροφορίες:Προεστάκη Ελισάβετ                          Ορφανουδάκη Κων/νο                Τηλέφωνο:2842340364                                                Γερογιαννάκη Ιωάννη

                                                                                        Παπαιωάννου  Απόστολο        Τσίτσο Άρη

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει τη  Τρίτη  02/06/2015 και ώρα 14.00μ.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o  : Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και προαύλιου χώρου του 2ου Δημοτικού  σχολείου  Ιεράπετρας για διεξαγωγή δράσεων  ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήμου Ιεράπετρας.

ΘΕΜΑ 2o: Παραχώρηση   χρήσης  του Δημοτικού Σχολείου Κεντριού στο Σύλλογο Γονέων του οικείου σχολείου για εκδήλωσή του.

ΘΕΜΑ 3oΑίτημα  προς το Δήμο Ιεράπετρας για νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο Δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.

ΘΕΜΑ 4o: Αίτημα  προς το Δήμο Ιεράπετρας για αντικατάσταση των κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας