ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 16-11-2017
Αρ. πρωτ. 442

ΠΡΟΣ: κ.κ

Βουζουνεράκη Ιωάννα
Κορνιλάκη Πετρούλα
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Σουραβλή Χριστόφορο
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» με τα παρακάτω θέματα:

 1. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Κάτω Χωριού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.
 2. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας αμφιθεάτρου του 1ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να λειτουργήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους.
 3. Εξουσιοδότηση Μέλους να ασκεί την οικονομική διαχείριση
 4. Έγκριση ανάληψης δαπάνης διανομής βιβλίων στα σχολεία.
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 3 κλιματιστικών μηχανημάτων στο δημοτικό σχολείο Κουτσουρά.
 6. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού, για έγκριση ηχομονωτικής κατασκευής σε αίθουσα διδασκαλίας.
 7. Έγκριση παράδοσης τριών εδρών από το 2ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας στο δημοτικό σχολείο Κάτω Χωριού.
 8. Έγκριση προμήθειας λευκοπινάκων με μαρκαδόρο για τις ανάγκες του 1ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας.
 9. Έγκριση προμήθειας δύο βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες του 4ου δημοτικού σχολείου.
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού συντήρησης καλοριφέρ των σχολείων.
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων των σχολείων.
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού συντήρησης πυροσβεστήρων των σχολείων.
 13. Εξέταση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4483/2017, για τις βεβαιωμένες οφειλές λογαριασμών ύδρευσης σχολείων.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ασπραδάκης