ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 21-08-2020
Αρ. πρωτ. 381

ΠΡΟΣ: κ.κ

Ασπραδάκη Γεώργιο
Δοργιάκη Νικόλαο
Κορνιλάκη Πετρούλα
Κουτσελάκη Ελένη
Ματζαράκη Νικόλαο
Μπαρμπεράκη Εμμανουήλ
Μπινιχάκη Ευάγγελλο
Παπαδάκη Νεκτάριο
Σακαδάκη Μαρία
Χηνόπουλο Αθανάσιο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 184 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020) και της

γ) τη με αρ.163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Σας προσκαλούμε στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 σε τακτική συνεδρίαση,   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στον 1ο όροφο του δημαρχιακού κτηρίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω  θέματα:

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή συρόμενων σητών στο Νηπιαγωγείο Κουτσουρά.
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία αποκατάστασης υφισταμένων ιδιαιτέρως φθαρμένων σκιάστρων στο δημοτικό σχολείο Νέας Ανατολής.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία αποκατάστασης υφισταμένων ιδιαιτέρως φθαρμένων σκιάστρων στο Νηπιαγωγείο Μακρύ Γιαλού.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία αποκατάστασης υφισταμένων ιδιαιτέρως φθαρμένων σκιάστρων στο ΕΕΕΕΚ.
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κλιματιστικών στα σχολεία.
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την απεντόμωση – μυοκτονία των σχολείων.
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση των κλιματιστικών των σχολείων.
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «ελαιοχρωματισμός των σχολείων».
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χρωμάτων βαφής για τον ελαιοχρωματισμό των σχολείων.
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία Αποκατάσταση της υγρομόνωσης στην οροφή του δημοτικού σχολείου Κεντριού.
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο 5ο δημοτικό σχολείο.
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία συντήρησης του δημοτικού σχολείου Παχείας Άμμου.
 13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και εργασία, που απαιτείται για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και νέων θέσεων δικτύου Η/Υ στο ΕΕΕΕΚ
 14. Απολογισμός οικονομικού έτους 2019
 15. Ανάληψη δαπάνης πληρωμής σχολικών τροχονόμων.

 

Επισήμανση: Σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) οι δια ζώσης συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Η Πρόεδρος
Μαρία Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη