ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 21-09-2017
Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: κ.κ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Βουζουνεράκη Ιωάννα
Κορνιλάκη Πετρούλα
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Σουραβλή Χριστόφορο
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 25Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» με το παρακάτω θέμα:

  1. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία έτους 2018.
  2. Ανάληψη δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών χώρων σχολικού έτους 2017-2018.
  3. Ανάληψη δαπάνης Εξόδων κίνησης των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων σχολικού έτους 2017-2018.
  4. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας για τα σχολεία έτους 2018.
  5. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρικού ψυγείου για τις ανάγκες του Ολοήμερου Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου Παχείας Άμμου.
  6. Έγκριση αντικατάστασης Η/Υ για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Παχείας Άμμου.
  7. Εξέταση ένστασης κ. Δήμητρας Τζανάκη.

Η Πρόεδρος
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη