ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ιεράπετρα 03-07-2015

Αρ. πρωτ. 217
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340324
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: κ.κ.
Καββουσανάκη Σοφία
Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Φουκαράκη Χαρίλαο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στις 07 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με θέμα:

Παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για τις εκδηλώσεις «ΚΥΡΒΕΙΑ 2015»
Εσωτ. διανομή: 1. Γραφείο κ. Δημάρχου
2. Γραφείο Τύπου
3. Γραφείο Προγραμματισμού

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς