ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 23-09-2016 
Αρ. πρωτ. 340

ΠΡΟΣ: κ.κ.

Βουζουνεράκη Ιωάννα
Καββουσανάκη  Σοφία
Κοτσιφάκη Μαρία
Λιανάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» με θέμα:

  1. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης μόνωσης της ταράτσας του 3ου δημοτικού σχολείου
  2. Αίτημα για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη σχολείων αρμοδιότητάς μας.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς