Πρόσκληση για συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας στις 01 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Ιεράπετρα 25-10-2013
Αρ. Πρωτ 248

 

Πρόσκληση (248/25-10-2013) για συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιεράπετρας στις 01 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη νέα  μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στο Γραφείο του Δημάρχου, στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου  Ιεράπετρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Πρόσληψη σχολικών τροχονόμων
 2. Έγκριση πληρωμής σχολικών τροχονόμων για τον Σεπτέμβριο 2013.
 3. Πληρωμή ξενόγλωσσων βιβλίων
 4. Έγκριση πληρωμής φόρου χαρτοσήμου.
 5. Παραχώρηση χρήσης εξωτερικής αίθουσας του  3ου δημοτικού σχολείου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμους μας  για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 6. Παραχώρηση χρήσης  αίθουσας του   δημοτικού σχολείου Παχείας Άμμου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμους μας  για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 7. Παραχώρηση χρήσης  αίθουσας του  2ου  δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης    για υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 χρηματοδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ.
 8. ‘Έγκριση δαπάνης μεταφοράς κλιματιστικού στο 2ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας.
 9. Έκδοση ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση καυστήρων.
 10. Έκδοση ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναγόμωση πυροσβεστήρων.
 11. Κατανομή λειτουργικών δαπανών.

Ο Πρόεδροςkoygioumoutzakis-georgios

Γιώργος Κουγιουμουτζάκης

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

Δήμος Ιεράπετρας- Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Γραμματειακή Υποστήριξη : Εμμανουήλ Χριστάκης
Πλατεία Κανουπάκη (Δημαρχείο - 1ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
athmschep@0448.syzefxis.gov.gr Τηλέφωνο: 28423 40324

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr