ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Ιεράπετρα 31.03.2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 3354
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                                Αριθμ.481
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 Ν.  3852/2010    (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» ( ΦΕΚ Α΄42/25-2-2020).
 3. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020)
 4. H ΑΠ :ΔΙΔΔΑ/Φ.69/108/ΟΙΚ.7874/12.3.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.
 5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Επιπρόσθετα επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού»
 6. Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
 7. Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας
 8. Τις υπ’ αριθμ. 18926/18-3-2020 και 19244/22.3.2020 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Τις Αριθμ. Πρωτ. 437/13.3.2020,447/18-3-2020 Αποφάσεις Δημάρχου Ιεράπετρας
 10. Την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων για τον περιορισµό διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 για την προστασία και ασφάλεια εργαζοµένων, αιρετών και κοινού.
 11. Τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε θεσμοθετημένη άδεια σε κάθε οργανική μονάδα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας με εκ περιτροπής/εξ αποστάσεως εργασία ενεργών υπαλλήλων  από την ημερομηνία έκδοση της παρούσας έως 10-4-2020 με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου μας , οι ενεργοί υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας  κατανέμονται σε τρεις (3)  ομάδες, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σε δύο (2) ομάδες, που εργάζονται κάθε μία εκ περιτροπής στην υπηρεσία και οι υπόλοιπες εργάζονται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας. Ο Προϊστάμενος  ορίζει τις ομάδες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του υπαλληλικού προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται με τηλεργασία, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, οι προϊστάμενοι και οι αναπληρωτές τους θα μεταβαίνουν εκ περιτροπής για εργασία στο κατάστημα της υπηρεσίας τους.

Κάθε προϊστάμενος υποχρεούται να ορίσει εγκαίρως προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης