Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Έγκριση απολογισμού έτους 2020 Δήμου Ιεράπετρας στον υπολογιστή σας ακολουθείστε τον Σύνδεσμο