Για να δείτε ή να κατεβάσετε τα :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10Α Ν.3861/2010)  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2021 έως 31/09/2021,

ακολουθείστε τον σύνδεσμο